Křižovatky řízené světelnými signály - učebnice autoškoly Naucseridit.cz (2024)

Křižovatky řízené světelnými signály (semafory) jsou nadřazené křižovatkám s dopravními značkami a křižovatkám bez dopravních značek. Jsou však podřazené křižovatkám řízené policistou. Semafor je osazen tříbarevnou soustavou signálů. Na červený signál jsme povinni zastavit vozidlo, na zelený signál máme povoleno jet a žlutý signál (oranžový) upozorňuje, abychom se připravili k jízdě.

Přehled světelných signálů

Význam světelných signálů

Signál se zeleným světlem „Volno“

  • Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě.
  • Dodrží-li řidič ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.
Křižovatky řízené světelnými signály - učebnice autoškoly Naucseridit.cz (13)

Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

  • Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
  • Pro odbočování vlevo neplatí povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
Křižovatky řízené světelnými signály - učebnice autoškoly Naucseridit.cz (14)

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

  • Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipky ukazují.
  • Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
Křižovatky řízené světelnými signály - učebnice autoškoly Naucseridit.cz (15)

Doplňková zelená šipka

  • Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.
Křižovatky řízené světelnými signály - učebnice autoškoly Naucseridit.cz (16)

Signál pro opuštění křižovatky

  • Je-li signál umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijedoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
Křižovatky řízené světelnými signály - učebnice autoškoly Naucseridit.cz (17)

Semafory s plnými signály

Křižovatka se semafory č. 0

V křižovatce se nacházejí pouze dvě vozidla. Pro obě vozidla svítí signál „volno“. Modré vozidlo odbočuje doleva, a proto musí dát přednost protijedoucímu červenému vozidlu.

Křižovatka se semafory č. 1

V křižovatce se nachází dvě vozidla a na přechodu pro chodce je chodec. Pro obě vozidla platí signál „volno“, ale modré vozidlo musí dát přednost protijedoucímu vozidlu. Jakmile červené vozidlo odjede z křižovatky, najíždí si modré vozidlo do křižovatky a dává přednost chodci na přechodu.

Křižovatka se semafory č. 2

V křižovatce se nachází dvě vozidla, které obě odbočují doleva. Pro obě vozidla platí signál „volno“ a mohou se tedy míjet vlevo pravými boky vozidel. Musejí však dát přednost chodcům na přechodu pro chodce.

Křižovatka se semafory č. 3

V křižovatce se nacházejí čtyři vozidla. Červenému a modrému svítí signál „volno“. Červené vozidlo odbočuje doleva, a proto dává přednost protijedoucímu vozidlu. Modré vozidlo odbočuje doprava a musí dát přednost chodci na přechodu. Ostatní vozidla čekají na signál „volno“.

Křižovatka se semafory č. 4

V křižovatce se nacházejí čtyři vozidla a na přechodu pro chodce je chodec. Řídíme se v tomto případě světelnými signály, protože jsou nadřazené svislým dopravním značkám. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto dává přednost protijedoucímu vozidlu. Červené vozidlo tedy najíždí do křižovatky a dává přednost chodci na přechodu pro chodce. Zelené a růžové vozidlo čekají na signál „volno“.

Křižovatka se semafory č. 5

V křižovatce se nacházejí dvě vozidla a řídí se světelnými signály, které jsou nadřazené svislým dopravním značkám. Pro zelené vozidlo platí signál „volno“ a proto opouští křižovatku jako první (chodec má v tomto okamžiku na semaforu pro chodce signál „stůj“). Modré vozidlo čeká na signál „volno“ a následně najíždí do křižovatky a dává přednost chodci na přechodu pro chodce.

Doplňková zelená šipka doprava

Křižovatka se semafory č. 6

V křižovatce se nacházejí pouze dvě vozidla. Vzhledem k tomu že světelné signály jsou nadřazené dopravním značkám, tak se řídíme v této situaci světelnými signály. Modrému vozidlu svítí doplňková šipka doprava, což znamená, že musí dát přednost vozidlům jedoucím ve volném směru a proto zelené vozidlo jede jako první.

Křižovatka se semafory č. 7

V křižovatce se nacházejí tři vozidla. Zelené a růžové mají signál „volno“. Růžové vozidlo odbočuje doleva, a proto musí dát přednost protijedoucímu vozidlu. Modré vozidlo se řídí doplňkovou šipkou doprava a může odbočit pouze doprava a dát přednost vozidlům ve volném směru. Po odjetí zeleného vozidla může modré vozidlo najíždět do křižovatky společně s růžovým.

Zelená šipka vlevo

Křižovatka se semafory č. 8

Ve vyobrazené situaci se nachází 5 vozidel. Zelené vozidlo odbočuje doleva a má zelenou šipku doleva. Proto nedává přednost protijedoucím vozidlům a může projet křižovatkou jako první společně s modrým vozidlem. Zelené vozidlo nedává přednost chodci na přechodu pro chodce, protože v této situaci bude chodci svítit signál „stůj“.

Signál pro opuštění křižovatky

Křižovatka se semafory č. 9

Ve vyobrazené situaci se nachází 5 vozidel. Zelené a červené vozidlo odbočují doleva a jsou najeté v křižovatce. V momentě kdy se rozsvítí signál pro opuštění křižovatky, tak mohou odbočit doleva aniž by dávali přednost protijedoucím vozidlům.

Statistiky nehod na křižovatkách řízenými světelnými signály

No Data Found

` } return seriesName } }, tooltip: { enabled: 'yes', theme: 'light', shared: 'yes' === "yes", intersect:!('yes' === "yes"), style: { fontSize: '12px', fontFamily: 'Poppins' }, y:{ } }, responsive: [{ breakpoint: 1024, options: { chart: { height: parseInt('350') }, } }, { breakpoint: 674, options: { chart: { height: parseInt('350') }, } } ] }; if(''){ columnOptions.tooltip.y.formatter = function(val){ if(''){ let decimal = parseInt('0') || 0; if(""){ val = graphinNumberWithCommas(val,',',decimal) } else if("" && typeof graphinaAbbrNum !== "undefined"){ val = graphinaAbbrNum(val , parseInt("") || 0 ); }else{ val = parseFloat(val).toFixed(decimal) } return '' + val + ''; } return val; } } if ("" === "yes") { columnOptions.yaxis.labels.formatter = function (val) { if(''){ val = '' + val + ''; if(val){ val = val.split(',') } return val; } let stackCondition = !('') if(stackCondition ){ let decimal = parseInt('0') || 0; if(""){ val = graphinNumberWithCommas(val,',',decimal) } else if("" && typeof graphinaAbbrNum !== "undefined"){ val = graphinaAbbrNum(val , parseInt("") || 0 ); }else{ val = parseFloat(val).toFixed(decimal) } } return '' + val + ''; } } if("1"){ columnOptions.yaxis.tickAmount = parseInt("6"); columnOptions.dataLabels.formatter = function (val) { if(Number.isNaN(val)){ return ''; } if(""){ val = graphinNumberWithCommas(val,',') } else if("" && typeof graphinaAbbrNum !== "undefined"){ val = graphinaAbbrNum(val , parseInt("") || 0 ); } return '' + val + ''; }; }else{ columnOptions.dataLabels.formatter = function (val) { if(Number.isNaN(val)){ return val; } val = parseFloat(val).toFixed(parseInt("0") || 0 ) ; if(""){ val = graphinNumberWithCommas(val,',') } val = '' + val + ''; return val; }; } if ("yes" ) { columnOptions.tooltip['enabledOnSeries'] = [0]; } if ("") { columnOptions['annotations'] = { yaxis: [ { y: 0, strokeDashArray: parseInt("0"), borderColor: '#000000' } ] }; } if(""){ let style ={ color:'#000000', fontSize: '12px', fontFamily: 'Poppins', fontWeight: '', } let title = ''; let xaxisYoffset ='bottom' === 'top' ? -95 : 0; if(typeof axisTitle !== "undefined"){ axisTitle(columnOptions, 'xaxis' ,title, style ,xaxisYoffset); } } if(""){ let style ={ color:'', colors:'#000000', fontSize: '12px', fontFamily: 'Poppins', fontWeight: '', } let title = ''; if(typeof axisTitle !== "undefined"){ axisTitle(columnOptions, 'yaxis' ,title, style ); } } if(''){ columnOptions.xaxis.tickAmount = parseInt("6") || 6; columnOptions.xaxis.min = parseFloat('0') || 0; columnOptions.xaxis.max = parseFloat('0') || 200; } if(''){ columnOptions.yaxis.tickAmount = parseInt("6") || 6; columnOptions.yaxis.min = parseFloat('0') || 0; columnOptions.yaxis.max = parseFloat('0') || 200; } if(""){ let style = { color:'', colors:'#000000', fontSize: '12px', fontFamily: 'Poppins', fontWeight: '', } columnOptions['yaxis'] = [columnOptions.yaxis] let columnYaxisTemp ={ opposite: '1', labels: { show: '', formatter: function (val) { if("" ){ val = graphinNumberWithCommas(val,',') } return '' + val + '' }, style }, tickAmount: parseInt(''), title: { text: '', style } } if(''){ columnYaxisTemp.tickAmount = parseInt('') || 6; columnYaxisTemp.min = parseFloat('0') || 0; columnYaxisTemp.max = parseFloat('0') || 200; } columnOptions.yaxis.push(columnYaxisTemp) } if (typeof initNowGraphina !== "undefined") { initNowGraphina( myElement, { ele: document.querySelector(".column-chart-8eba5fb_1803"), options: columnOptions, series: [{name: '', data: []}], animation: true, setting_date:{"iq_column_chart_filter_enable":null,"iq_column_interval_data_refresh":null,"iq_column_can_chart_reload_ajax":null} }, '8eba5fb_1803' ); } if (window.ajaxIntervalGraphina_8eba5fb_1803 !== undefined) { clearInterval(window.ajaxIntervalGraphina_8eba5fb_1803) }

Zdroj: Policie ČR

Ověř si své znalosti!

0%

0 hlasy, 0 avg

835

Zajímavá videa křižovatek se semafory

Podpora učebnice

Chceš podpořit další rozvoj učebnice? Měsíční předplatné tě vyjde na 4 plzeňský piva a získáš tím přístup ke 100+ kapitolám na jeden měsíc. Nemáš love? Nevadí, řekni prosím o učebnici svým kamarádům nebo se můžeš zmínit ve své autoškole. 😉

Díky Karel

Křižovatky s dopravním značením

Všechny kapitoly

Křižovatky řízené policistou

Křižovatky řízené světelnými signály - učebnice autoškoly Naucseridit.cz (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 5546

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.