Na Slovensku máme 2G, 3G, 4G aj 5G. Operátori plány na vypínanie sietí stále nemajú (2024)

Ako prvé mali byť vypnuté 3G siete, ale ani s nimi sa operátori ešte nelúčia. Viac informácií zatiaľ zverejnilo iba O2.

Mobilní operátori na Slovensku prevádzkujú siete druhej, tretej, štvrtej aj piatej generácie. Aj keď má dnes každá z nich svoj význam, operátori by postupne radi „ponuku“ zúžili. Dlhšie sa hovorí o tom, že ako prvá by mohla byť vypnutá 3G sieť. Zisťovali sme, aké plány majú v tomto smere slovenskí poskytovatelia mobilných služieb.

Napriek tomu, že najstaršia je 2G sieť, s vysokou pravdepodobnosťou „prežije“ novšiu 3G sieť, keďže je stále vhodná na volania a posielanie správ.

O2 s konkrétnym plánom

Na Slovensku prevádzkujú 3G siete traja mobilní operátori. Zatiaľ iba O2 uviedlo, že s vypnutím staršej siete počíta o dva roky.

„Podarilo sa nám rozumne kúpiť frekvencie v 900 MHz na presunutie 3G. Keby nám chýbalo pásmo, urobíme to rýchlejšie (vypnutie 3G, pozn. red.). Čakáme na generačnú obmenu zákazníckych telefónov, stane sa tak prirodzenou cestou za 2 až 2,5 roka. Dnes už v 3G sieti takmer nie sú dáta, iba hovory,“ povedal v septembri pre Živé.sk technický riaditeľ O2 Juraj Eliáš.

Operátor do 3G technológie neinvestuje. „Sťahuje“ ju však z 2 100 MHz na 900 MHz pásmo, ktoré sa oveľa lepšie šíri. Pokrytie sa teda zvyšuje. Pôvodné pásmo využíva pre 5G.

Konkurenti sú stále ticho

Orange má najväčšiu 3G sieť u nás. Jej dostupnosť je na úrovni 95 percent populácie. Teoretickým rýchlostným maximom je 21 Mbit/s alebo 42 Mbit/s podľa lokality.

Operátor vo vybraných mestách uvoľnil časť 3G pásma pre 4G sieť. Konkrétne ide o frekvencie v pásme 2 100 MHz. Maximálna teoretická rýchlosť v 3G sieti je ale v týchto lokalitách naďalej 42 Mbit/s.

Aktuálne hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunova zopakovala, že zatiaľ sa pri téme možného vypínania nič nezmenilo. Termín konca 3G zatiaľ nemá.

V Česku už 3G siete vypli, u nás termín chýba. Zdroj: O2 Česko

Minulý rok sme priniesli informáciu o tom, že dohoda Orangeu a 4ky prináša pre spoločnosť milióny eur ročne. Na základe trojročnej zmluvy má Swan Mobile uhradiť konkurenčnej spoločnosti spolu 16,8 milióna eur. Priemerne tak platí 4ka konkurenčnej spoločnosti 5,6 milióna eur ročne. Do 2G a 3G siete majú prístup klienti 4ky – 4. operátor chce ale od Orangeu aj 4G. Platnú zmluvu má do konca tohto roka.

Telekom poslal k téme rovnaké stanovisko. „S vypínaním 3G rátame v najbližších rokoch, presný termín ešte nebol určený. Momentálne meníme zákazníkom SIM karty za novšie, aby boli na vypínanie 3G pripravení v budúcnosti,“ odkázal hovorca Telekomu Michal Korec. Pred necelým rokom operátor informoval, že životný cyklus 3G siete je na konci.

Provider skôr uviedol, že staršia sieť sa využíva iba málo a napríklad časť 2 100 MHz pásma v Bratislave využil pre 5G sieť.

Koncom minulého roka českí operátori kompletne vypli 3G sieť. Pásmo využili pre 4G a 5G siete.

Aké využitie majú jednotlivé mobilné siete

2G: Poskytuje základnú konektivitu. Slúži predovšetkým na telefonické hovory a posielanie SMS, prípadne na prenos veľmi malých objemov dát. Technologicky už je dávno prekonaná, jej výhodou je ale relatívne jednoduchá prevádzka a dobré šírenie. Signál 2G je vďaka tomu aj vo veľmi odľahlých oblastiach.

3G: Príchod 3G znamenal aj príchod mobilného internetu. Umožňujú dostatočné prenosové rýchlosti pre základnú prácu na internete. Nemajú síce pokrytie ako 2G, ich výhodou ale je, že ich podporuje takmer každý mobil vyrobený za posledných 10 rokov a štandardne umožňujú aj uskutočňovanie telefonických hovorov. Operátori si ich do značnej miery držia aj ako zálohu pre prípad výpadku iných sietí.

4G: Je základnou sieťou pre dátové prenosy. Po postupnom vývoji ponúka slušné rýchlosti aj odozvy. Jej výhodou je veľké rozšírenie, absolútna väčšina zariadení predávaných v posledných piatich rokoch 4G podporuje. Vďaka technológii VoLTE umožňuje aj hlasové hovory, táto technológia ale nie je až taká rozšírená, ako by si operátori želali. Pre uskutočnenie hovoru sa tak niektoré telefóny musia prepnúť do 3G alebo 2G siete. Pokrytie 4G je aktuálne na Slovensku veľmi dobré a výrazne prekonalo 3G.

5G: Najmodernejšie vývojové štádium mobilných sietí, ktoré umožňuje veľmi vysoké dátové rýchlosti pri nízkej odozve. V aktuálnej podobe ale 5G nie je schopné fungovať úplne samostatne, vyžaduje „podporu“ sietí nižších typov. Zatiaľ tiež neumožňuje uskutočňovanie hovorov a majú veľmi nízke pokrytie. Vo vzdialenej budúcnosti by 5G mohlo nahradiť všetky ostatné typy sietí, od toho sme ale ešte veľmi ďaleko.

Ďakujeme, že ste verní Živé.sk
Sme radi, že vyhľadávate relevantné informácie z technologického sveta práve u nás. Podporujte tvorbu nášho exkluzívneho obsahu a získajte prístup na celý rok s 50 % zľavou!

Získať predplatné

Na Slovensku máme 2G, 3G, 4G aj 5G. Operátori plány na vypínanie sietí stále nemajú (2024)

FAQs

Is Verizon shutting down 2G? ›

Verizon Wireless phased out its 2G CDMA network at the end of 2020. Sprint sunsetted their 2G CDMA network in December of 2021. T-Mobile plans to sunset their 2G network in December of 2022.

What is the difference between 2G 3G 4G LTE and volte? ›

1) LTE only supports data. This technology is purely data-based, which means that it is not designed to handle calls and other types of services. VOLTE, on the other hand, can be used for both calls and data. It does this by combining the capabilities of 2G GPRS networks with 3G or 4G LTE networks.

What is a 2G cell phone? ›

2G refers to the second generation of mobile networks based on GSM. The radio signals used by the 1G network were analog, while 2G networks were digital. 2G capabilities were achieved by allowing multiple users on a single channel via multiplexing. During 2G, cellular phones were used for data along with voice.

How long will LTE be around? ›

The first 4G LTE sunset announcements are expected after 2030, which means that companies can safely invest in 4G-based IoT solutions today and for the foreseeable future.

Will a 2G phone work in the US? ›

Both AT&T and Verizon have already shuttered their 2G operations, leaving T-Mobile as the sole 2G network operator in the US market. However, T-Mobile's move isn't surprising. US network operators routinely set network shutdown dates only to extend them.

Is the 2G network still active? ›

2G will be switched off by 2033

All the mobile providers have confirmed to the Government that they do not plan to offer their 2G (and 3G) services beyond 2033. We expect that mobile providers will start making plans to switch off their 2G networks at some point after they have switched off their 3G networks.

What is 2G 3G 4G 5G LTE? ›

The G in these labels simply stands for 'generation'. 2G was the second generation of wireless data communication for mobile carriers; 3G was the third and so-on. 5G is the fastest, and minimizes latency from a phone request to receipt from the server down to about 30 milliseconds.

Is LTE stronger then 5G? ›

5G gives faster data speeds than LTE and supports more devices and users on the same network. Here is how long it would take to download a 1 GB file on different networks: On a 5G network, it would take about 10 seconds. On an LTE network, it would take about 2 minutes.

Can I use 4G LTE instead of 5G? ›

The growth of 5G networks doesn't mean 4G is going away. Mobile carriers will use existing 4G LTE networks to provide their customers cell service well into the next decade. 5G networks will work with 4G — not outright replace it. The upshot is that 5G-capable cell phones will still use 4G technology.

Can 2G phones still make calls? ›

While most devices will work perfectly, 2G/3G phones along with some older 4G phones that do not support VoLTE (Voice over LTE) will lose services including the ability to make emergency calls.

Is 3G still available in the USA? ›

From July 2022 mobile network operators in the US will retire the 3G network (this was also known as UMTS).

Can 5G phones use 2G? ›

While 5G is the latest generation of mobile network technology, it is designed to be backwards compatible with previous generations, including 2G. This means that a 5G mobile can still connect to and use 2G networks for voice and data services.

Is 4G still good in 2024? ›

4G LTE is expected to stick around for at least another decade too, coexisting alongside 5G. You'll just be missing out on those wicked fast 5G speeds that seem to be getting faster each month as operators improve their infrastructure.

Will a 5G SIM work in a 4G phone? ›

Compatibility of 5G SIM cards with 4G phones:

Yes, a 5G SIM will work in a 4G phone. While 5G SIM cards are designed to work with 5G-enabled devices, they are also backward compatible with 4G phones. This means that you can insert a 5G SIM card into a 4G phone and still use it to access 4G networks.

Can I go back to 4G from 5G? ›

If you've tried and tested 5G but it's not for you, all you need to do is switch off 5G on your phone. Then you'll only use the 4G, 3G or 2G networks. If you're not sure how to switch 5G off, start by looking in your phone settings. All phones are different though.

How much longer will 2G phones work? ›

2G will be retired by 2033 at the latest. This page provides information about the switch-off, including how users may be affected and the obligations mobile companies have toward their customers. 2G and 3G are the second and third generations respectively of mobile phone networks.

What carrier still supports 2G? ›

In some places, its successor 3G is being shut down rather than 2G – Vodafone previously announced that it had switched off 3G across Europe in 2020 but still retains 2G as a fallback service. In the US T-Mobile shut down their 3G services while retaining their 2G GSM network.

Why is 2G being phased out? ›

Outdated networks that can no longer support the needs of IoT devices and applications make way for new, faster and more efficient networks. 2G and 3G sunsetting is where the industry is controlling the change to newer 4G, 5G and 6G networks by gradually switching off the 2G and 3G networks.

Is Verizon shutting down old phones? ›

As publicly stated for the last few years, Verizon will complete CDMA retirement by December 31, 2022. For the past few years, Verizon has been assisting businesses and consumers in technology migration from older 1X and 3G devices to newer devices that benefit from 4G and 5G.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5918

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.